Termenii și Condițiile Serviciului de Afiliere Profitshare, denumit pe scurt Serviciul, sunt menite să ofere Afiliaților o înțelegere a condiţiilor în care acest Serviciu funcționează, să reglementeze felul în care promovarea recompensată prin comisionare poate fi realizată in mod corect și relevant atât pentru utilizatorii de internet cât și pentru Advertiserii Profitshare.

Termenii si Conditiile Serviciului de Afiliere Profitshare

1. INTRODUCERE

Prezentele informatii reunite sub denumirea „Termenii si Conditiile Serviciului de Afiliere Profitshare” („Termenii si Conditiile Serviciului”) reprezintă cadrul contractual general aplicabil Serviciului dezvoltat si operat de catre S.C. Conversion Marketing S.R.L., cu sediul în, Şoseaua București Nord, Nr. 15-25, Swan Office Park, Cladirea Windsor, Etaj 3, Ilfov, Voluntari, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/5955/2022 și având cod fiscal nr. RO18350386, e-mail profitshare@conversion.ro denumită în continuare Profitshare.

Pentru utilizarea Serviciul este obligatorie acceptarea Termenilor si Conditiilor Serviciului, in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Platformei, existenta la data utilizarii Serviciului. Finalizarea procesului de înregistrare in cadrul Platformei echivaleaza cu acceptarea neechivoca si irevocabila a Termenilor si Conditiilor Serviciului, inclusiv a politicilor de comisionare si a conditiilor stabilite de fiecare Advertiser pentru Promovarea online. Ulterior inregistrarii in cadrul Platformei utilizarea Serviciului echivaleaza cu acceptarea modificarilor intervenite asupra Termenilor si Conditiilor Serviciului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Conditiilor Serviciului, indiferent daca Afiliatul a validat sau nu aceste modificari / versiuni in Platforma.Termenii si Conditiile Serviciului pot fi modificati oricand de catre Profitshare, asadar utilizatorii Serviciului (Afiliatii) se obliga sa verifice si sa urmareasca in permanenta eventualele actualizari comunicate in cadrul Platformei, acestea fiindu-le opozabile de la data afisarii in Platforma.

In cazul nerespectarii Termenilor si Conditiilor Serviciului, Profitshare isi rezerva dreptul de a ii anula Afiliatului Comisioanele castigate si neincasate, de a ii intrerupe utilizarea Serviciului si de a ii dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligaţie sau raspundere din partea Profitshare şi / sau a Advertiserilor.

2. DEFINITII SI TERMENI

Advertiserul este acea persoană juridica care foloseşte Platforma si Serviciul pentru obţinerea de Conversii, în urma Promovării Online, prin intermediul Afiliaţilor.

Afiliatul este persoana care indeplineste conditiile stabilite in Termenii si Conditiile Serviciului si care utilizeaza Serviciul si foloseşte Platforma pentru a genera pentru Advertiseri acţiunile prestabilite (Conversiile) recompensate de către aceştia, prin intermediul Promovării online.

Castigul curent reprezinta suma Comisioanelor obtinute de catre Afiliat, aprobate spre plata de catre Advertiser si incasate de catre Profitshare dar neincasate de catre Afiliat, disponibila in Contul de Afiliat.

Castigul platibil reprezinta Castigul curent inregistrat in Contul Afiliatului la data de 22 a fiecarei luni, ce depaseste Pragul minim de retragere si care se va plati Afiliatului daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) Afiliatul a semnat si a trimis catre Profitshare Contractul de comision (în cazul Afiliaţilor persoane fizice neautorizate), respectiv Contractul de prestări servicii de marketing (în cazul Afiliatilor persoane fizice autorizate si/sau persoanelor juridice) si Profitshare a primit acest Contract;

b) Afiliatul nu a dezactivat optiunea de efectuare automata a platilor;

Codul de afiliere desemneaza codul generat de Platforma, folosit de catre Afiliat pentru realizarea Promovarii online, în scopul identificării Vizitatorilor, precum si a inregistrarii, verificarii si validarii Conversiilor;

Comisionul reprezinta suma de bani stabilita de catre fiecare Advertiser, cu care acestia recompenseaza Afiliatii pentru fiecare Conversie generata in beneficiul lor prin intermediul Platformei si al Serviciului;

Comisionul anulat desemneaza Comisionul aferent Conversiilor inregistrate de către Platforma, respinse de Advertiser conform regulamentului propriu sau de către Profitshare pentru nerespectarea Termenilor si Conditiilor Serviciului;

Comisionul aprobat desemneaza Comisionul aprobat spre plata de catre Advertiser si incasat de catre Profitshare;

Comisionul in asteptare desemneaza Comisionul aferent Conversiilor inregistrate de către Platforma, care nu au fost inca aprobate spre plata urmand a fi verificate de catre Advertiser si/sau Profitshare;

Comisionul neplatit reprezinta Comisionul aprobat spre plata de catre Advertiser si neincasat de catre Profitshare;

Contractul reprezinta Contractul de comision în cazul Afiliaţilor persoane fizice neautorizate, respectiv Contractul de prestări servicii de marketing în cazul Afiliatilor persoane fizice autorizate si/sau persoanelor juridice, care este pus la dispozitie Afiliatilor de catre Profitshare prin intermediul Platformei si pe care Afiliatii au obligatia sa il semneze si sa il trimita catre Profitshare in vederea incasarii Castigului Platibil; Termenii si Conditiile Serviciului cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment fac parte integranta din Contract pe care il completeaza corespunzator, continutul Contractului fiind interpretat in conformitate cu prevederilor acestora.

Contul de Afiliat reprezinta spatiul de lucru al Afiliatului in cadrul Platformei, in care sunt disponibile informatii despre performantele activitatii sale de afiliere, numarul de Conversii generate, Castigul Curent precum si notificari de interes din partea Profitshare (inclusiv eventuale actualizari ale Termenilor si Conditiilor Serviciului).

Conversia reprezintă acţiunea realizata online, prestabilita de catre Advertiser, întreprinsa de către Vizitatori în favoarea Advertiserului, în urma Promovării online realizata de către Afiliat prin intermediul Platformei.

Aceasta poate fi, fără a se limita la, comanda online de bunuri şi/sau servicii, cerere de ofertă, înscriere pentru participare la diverse evenimente/campanii de marketing, folosirea anumitor servicii, abonarea la newslettere.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca Conversia pentru a fi recompensata se vor stabili de catre fiecare Advertiser in parte, informatiile fiind disponibile Afiliatului in cadrul Platformei. De exemplu, Conversia constand intr-o comanda online de bunuri şi/sau servicii va fi recompensata de catre Advertiser doar daca a fost încasat de către Advertiser pretul produselor si/sau serviciilor şi a expirat eventuala perioada de retur/refuz a produselor si/sau serviciilor comandate de catre Vizitatori.

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care este stocat in browserul web instalat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui Vizitator de pe care se acceseaza internetul si in baza caruia are loc contorizarea Conversiilor realizate prin intermediul Afiliatului.

Instrumentele de promovare reprezintă uneltele specifice puse la dispoziţie de către Platforma Afiliatului în vederea generarii de Conversii in beneficiul Advertiserilor, a contorizării acestora şi a calculării Comisioanelor aferente.

Mediile online reprezinta ansamblul generic al tuturor locurilor in care se poate realiza promovarea prin intermediul internetului.

Modalitatile de promovare reprezinta tehnicile prin care Mediile online pot fi folosite in vederea promovarii prin intermediul internetului. Spre exemplu, constituie modalitati de promovare: publicarea de continut in cadrul retelelor sociale, utilizarea publicitatii platite, scrierea de articole pe bloguri, folosirea de bannere pe Website-uri, etc

Perioada de recurenta desemneaza perioada maxima de timp stabilita de catre fiecare Advertiser, in care se poate inregistra Conversia si care incepe de la momentul ultimei accesari (click) de catre Vizitator a Instrumentului de promovare utilizat de catre Afiliat;

Platforma reprezintă sistemul tehnic de afiliere dezvoltat si operat de catre Profitshare, pus la dispozitia Afiliatului pe domeniul www.profitshare.ro impreuna cu toate informatiile de interes si instrumentele specifice necesare astfel încât acesta să poată utiliza Serviciul, respectiv sa poata genera, prin intermediul Promovării online, Conversii in favoarea Advertiserilor. In cadrul Platformei sunt publicate informatii actualizate despre valoarea Comisioanelor oferite Afiliatilor de catre Advertiseri si eventuale restrictii suplimentare impuse de catre acestia (inclusiv Perioada de recurenta), pe care Afiliatii se obliga sa le respecte.

Pragul minim de retragere desemneaza suma minima pe care trebuie sa o atinga Castigul Curent pentru a putea fi realizata o plata catre Afiliat.

Promovarea online reprezinta activitatea Afiliatilor de utilizare a Instrumentelor de promovare, in Mediile online agreate de catre Profitshare si de catre Advertiseri, in vederea obtinerii Comisionului;

Serviciul reprezinta Serviciul de Afiliere Profitshare pus la dispozitia Afiliatilor prin intermediul căruia acestia utilizeaza Platforma pentru a genera Conversii in beneficiul Advertiserilor si pentru a fi recompensati cu Castigul Platibil;

Slider-ul desemneza Instrumentul de promovare ce permite Afiliatului sa aleaga acele oferte (produse, servicii, promotii etc) ale Advertiserilor pe care doreste sa le utilizeze pentru Promovarea online;

Vizitatorul este persoana care acceseaza Website-ul Advertiserului prin intermediul Instrumentelor de promovare utilizate de catre Afiliat;

Website-ul reprezinta o pagina sau un grup de pagini web interconectate, avand o tema si un nume de domeniu comun;

Widget-ul desemneaza Intrumentul de promovare constand intr-o aplicatie web ce permite personalizarea dinamica a mesajului de promovare in functie de criterii prestabilite de catre Advertiseri, Profitshare si / sau Afiliati;

Widget-ul Profitshare reprezinta Widgetul prin intermediul caruia, in urma unor metode proprii Profitshare, se livreaza mesaje de promovare in beneficiul unuia sau mai multor Advertiseri, pentru maximizarea Comisioanelor obtinute de catre Afiliati.

3. INREGISTRAREA CONTULUI DE AFILIAT

3.1. Pot utiliza Serviciul si pot deveni Afiliati, urmatoarele categorii de persoane:

a) Persoana fizica (neautorizata) cu varsta peste 18 ani; sau

b) Persoana fizica autorizata (PFA) cu obiect de activitate marketing şi / sau publicitate;

c) Persoana juridica cu obiect de activitate marketing şi / sau publicitate.

3.2. Persoanele fizice neautorizate care obţin frecvent câştiguri prin prestarea de servicii de marketing au obligaţia de a se autoriza, conform dispoziţiilor legale privitoare la activităţile dependente. Profitshare îşi rezervă dreptul de a condiţiona în orice moment continuarea colaborării cu aceşti Afiliaţi de autorizarea pentru prestarea serviciilor de marketing.

3.3. Pentru a putea utiliza Serviciul este necesara crearea unui Cont de Afiliat in cadrul Platformei. Un Afiliat poate avea un singur Cont de Afiliat în cadrul Platformei.

3.4. La crearea Contului de Afiliat si ulterior, oricand pe parcursul utilizarii Serviciului, Afiliatul se obligă să ofere informaţii corecte şi complete legate de identitatea sa şi de Mediile online pe care le va folosi pentru a genera Conversii în beneficiul fiecarui Advertiser.

4. MEDIILE ONLINE, MODALITATILE SI INSTRUMENTELE DE PROMOVARE

4.1. Mediile online in care este permisa folosirea Instrumentelor de promovare vor trece printr-un proces de validare şi aprobare de catre Profitshare; de asemenea Advertiserii pot impune restrictii suplimentare legate de Mediile online in care permit Afiliatilor sa le realizeze Promovarea online, aceste restrictii fiind comunicate in cadrul Platformei.

4.2. Este interzisa folosirea pentru obtinerea Conversiilor a Mediilor online pentru care Afiliatul nu detine dreptul de a le utiliza in acest scop.

4.3. Nu vor fi acceptate şi aprobate ca Medii online Website-urile care:

a) au conţinut sexual sau pornografic sau promovează un astfel de conţinut;

b) promovează violenţa, bigotismul sau discriminarea pe bază de rasă, etnie, sex, religie, orientare sexuală, vârstă sau invaliditate;

c) sunt defăimătoare, calomnioase sau folosesc un limbaj vulgar;

d) implică, faciliteaza sau promovează vânzarea sau utilizarea de substanţe ilegale;

e) implică, faciliteaza sau promovează activităţi de terorism, revoltă sau alte activităţi ilegale;

f) prejudiciază minorii în orice fel;

g) implică sau faciliteaza jocurile de noroc;

h) intră în conflict sau încalcă oricare din legile, drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei persoană sau entităţi;

i) prin natura şi conţinutul acestora încalcă legile curente ale statului român;

j) conţin, constituie, implică, facilitează sau promovează activităţi ilegale, inclusiv, dar fără a se limita la, Website-uri warez, Website-uri de hacking sau cracking, Website-uri de filesharing sau torrent, cu fişiere şi/ sau alte materiale cu proprietate intelectuală spre vizionare, descărcare, vânzare sau copiere, fără permisiunea proprietarului;

k) folosesc metode de promovare intruzive precum bannere pop-up/pop-under;

l) sunt nefuncţionale, fără conţinut propriu, în etapa de creare, sau au un continut publicitar pe mai mult de 50% din suprafata paginilor web

m) personifică oricare altă persoană, inclusiv oricare reprezentant al Profitshare sau al Advertiserilor;

n) au accesul conditionat de inregistrarea utilizatorilor sau in baza de cont platit, fara notificarea in prealabil si obtinerea in scris din partea Profitshare a acordului de folosire a acestor Website-uri in vederea Promovarii online.

4.4. Afiliatul poate folosi pentru a genera Conversii, şi se obligă să declare in prealabil in Platforma utilizarea urmatoarelor Medii online si Modalitati de promovare:

a) promovare in cadrul Website-urilor administrate de Afiliati, prin intermediul Instrumentelor de promovare puse la dispozitie de catre Platforma.

b) campaniile publicitare plătite (Google Ads şi / sau Facebook Ads, etc);

c) promovare prin publicarea de continut în rețele sociale (Facebook şi / sau Twitter, etc);

4.5. Obtinerea de Comisioane prin intermediul unui Website administrat de catre Afiliat este conditionata de declararea in prealabil in Platforma si verificarea acestuia de catre Profitshare. Un Website poate fi declarat si folosit in cadrul unui singur Cont de Afiliat. Acordarea de Comisioane se va face incepand cu momentul in care verificarea este finalizata si nu se aplica retroactiv pentru Conversiile generate inainte de validarea de catre Profitshare a Website-ului.

4.6. Profitshare isi rezerva dreptul de a efectua in orice moment verificari suplimentare ale tuturor Website-urilor care au fost deja declarate de catre Afiliati. Refuzul sau lipsa raspunsului din partea Afiliatului in termen de 7 (sapte) zile de la solicitarea Profitshare poate duce la anularea Comisioanelor pentru Conversiile generate in aceasta perioada prin intermediul respectivului Website si neacordarea de noi Comisioane pentru eventualele Conversii realizate prin intermediul acelui Website.

4.7. In urma verificarii Website-ului Afiliatului Profitshare isi rezerva dreptul de a nu permite Promovarea online pe Website-ul respectiv.

4.8. Folosirea oricaror altor Modalitati de promovare decat cele mentionate la punctul 4.4. este conditionata de obtinerea unui acord in scris prealabil din partea Profitshare. In acest sens, Afiliatul va furniza Profitshare toate informatiile necesare legate de Modalitatea de promovare propusa.

4.9. Promovarea în anumite Medii online (precum Google Ads) poate fi restricţionată parţial sau total de către Advertiseri, potenţialele restricţii fiind comunicate de către aceştia in cadrul Platformei. Prin utilizarea Serviciului, Afiliatul accepta conditiile fiecarui Advertiser pentru care face Promovare online.

4.10. Este interzisa utilizarea oricarei Modalitati de promovare care determina in mod artificial cresterea numarului de clickuri, inclusiv, dar fara a se limita la: redirectari automate involutare ale Vizitatorilor, promisiunea de a recompensa sau recompensarea efectiva a Vizitatorilor pentru accesarea Instrumentelor de promovare, cu exceptia Website-urilor de tip cashback care au obtinut in prealabil acordul scris de la Profitshare.

4.11. Profitshare şi/sau Advertiserii îşi rezervă dreptul de a verifica permanent modul în care Afiliatul respectă condiţiile de Promovare online şi de a cere oricând consideră de cuviinţă informaţii detaliate cu privire la Mediile online, Modalitatile de promovare folosite, precum si diverse rapoarte si indicatori privind activitatea de afiliere (de exemplu: numarul de Vizitatori si vizualizari ale Website-ului, provenienta traficului Website-ului etc). Afiliatul este obligat sa puna la dispozitie in cel mai scurt timp aceste informatii.

4.12. Afiliatul va folosi Instrumentele de promovare oferite de către Platforma fără a le aduce modificări de orice natură, inclusiv fără a modifica si /sau prescurta Codurile de Afiliere oferite. In mod exceptional, este permisa prescurtarea Codurilor de Afiliere prin folosirea serviciilor de scurtare a linkurilor precum bitly (http://bitly.com).

4.13. Afiliatul se obligă să folosească Instrumentele de promovare oferite de către Platforma într-o manieră corectă, prin care să nu inducă în eroare terţe persoane. In acest sens, pentru Promovarea online se interzice în mod expres folosirea de link-uri:

a) care pot induce în eroare Vizitatorii prin faptul că fac referire către o pagină web, către un conţinut sau o ofertă comerciala de o altă natură decât cea aşteptată (inclusiv oferte comerciale care nu mai sunt valabile);

b) care pot induce în eroare Vizitatorii prin faptul că nu specifică clar către ce anume fac referire, redirecţionând persoanele către pagini web fără a putea anticipa conţinutul acestora;

c) care pot induce în eroare Vizitatorii prin faptul că sunt asociate cu imagini care nu au legătură cu pagina web catre care sunt directionati in urma acccesarii;

d) care prin maniera în care sunt folosite realizează plasarea forțată de Cookie-uri Vizitatorilor (Cookie stuffing) în eventualitatea în care acestia vor genera în termenul de valabilitate al Cookie-ului Conversia recompensată de Advertiseri, fără ca această Conversie să fie mijlocită de eforturile de Promovare online ale Afiliatului pentru Advertiserul respectiv.

4.14. In cazul incetarii, indiferent de motiv, a utilizarii Serviciului, Afiliatul este obligat sa renunte imediat la utilizarea oricarui Instrument de promovare, fiind exclusiv raspunzator fata de Profitshare, Advertiseri si/sau terti de utilizarea fara drept a Instrumentelor de promovare.

4.15. Profitshare nu isi asuma nicio responsabilitate pentru Vizitatorii care au dezactivat, refuza inregistrarea Cookie-urilor sau pentru cei care au realizat stergerea acestora.

4.16. Prin folosirea oricarui Instrument de promovare, inclusiv a Widget-ului Profitshare, Afiliatul declara ca este de acord cu metodele de calcul a Comisioanelor, Perioadele de recurenta, precum şi cu eventualele condiţionări sau restricţionări suplimentare stabilite in orice moment de către fiecare dintre Advertiserii in beneficiul carora se realizeaza Promovarea online.

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AFILIATULUI

5.1. Drepturile Afiliatului sunt:

a) să utilizeze Instrumentele de promovare în conformitate cu Termenii şi Condiţiile Serviciului şi cu eventualele conditii impuse de Advertiseri, în vederea generării de Conversii si a obtinerii de Comisioane;

b) să fie recompensat prin Comisioane pentru Conversiile generate și aprobate;

c) să poată participa la competiţii organizate de Profitshare şi / sau Advertiseri şi să poată câştiga premii, în conformitate cu regulamentul acestor competiţii;

d) să fie notificat în prealabil de către Profitshare cu privire la eventuale modificări ale Termenilor şi Condiţiilor Serviciului.

e) să primească informări periodice cu privire la activitatea de afiliere, noutăţi şi performanţe ale Serviciului, concursuri şi evenimente pentru Afilaţi

5.2. Obligaţiile Afiliatului sunt:

a) să furnizeze informaţii corecte şi complete privind identitatea sa;

b) să folosească pentru Promovarea online exclusiv Mediile online, Metodele de promovare si Website-urile declarate şi agreate de catre Profitshare, cu respectarea eventualelor conditii sau restrictii impuse de către Advertiseri;

c) să furnizeze informaţii corecte şi complete legate de statutul său de asigurat în sistemul asigurărilor de stat, precum şi orice alte informaţii de interes în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale şi să actualizeze aceste informaţii ori de câte ori apar modificări;

d) să utilizeze cu bună credinţă Platforma şi Instrumentele de promovare puse la dispoziţie de către Profitshare și Advertiseri, fără să le altereze în vreun fel;

e) să nu aduca atingere imaginii şi/sau intereselor Profitshare și/sau a Advertiserilor prin orice activităţi pe care le întreprinde, prin ceea ce comunică sau prin modul în care o face;

f) să furnizeze prompt, la cererea Profitshare, informaţiile necesare pentru analiza şi aprobarea Comisioanelor;

g) să anunţe Profitshare imediat ce a constatat disfuncţionalităţi de orice natură ale Platformei;

h) sa respecte toate obligatiile si conditiile precizate in celelalte capitole ale Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PROFITSHARE

6.1. Drepturile Profitshare:

a) Profitshare îşi rezervă dreptul de a verifica respectarea de către Afiliaţi a Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma, precum şi a eventualelor conditii suplimentare impuse de către Advertiseri, putând solicita în orice moment informaţii complete privind activitatea de afiliere desfăşurată de către Afiliaţi;

b) Profitshare îşi rezervă dreptul de a anula in orice moment castiguri ale Afiliatilor (Comisioane si/sau bonusuri) care nu respecta Termenii si Conditiile Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in cadrul Platformei si / sau eventualele conditionari suplimentare impuse de catre Advertiseri, de a intrerupe folosirea Serviciului si de a dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligaţie sau raspundere din partea Profitshare şi / sau a Advertiserilor;

c) Profitshare isi rezerva dreptul de a bloca sau restricţiona temporar accesul Afiliatilor care nu dau curs solicitarilor sale la Contul de Afiliat pana cand acestia furnizeaza toate informatiile si rapoartele solicitate, legate de activitatea de afiliere desfasurata;

d) Profitshare îşi rezervă dreptul de a restricţiona în orice moment accesul oricărui Afiliat la Instrumentele de promovare ale unui anumit Advertiser la cererea celui din urmă;

e) Profitshare are dreptul de a modifica Termenii si Conditiile Serviciului, cu înștiințarea în prealabil a Afiliaților, prin orice metoda aleasa de catre Profitshare.

6.2. Obligaţiile Profitshare sunt:

a) Să efectueze către Afiliaţi plata Comisioanelor aprobate, atunci când aceştia îndeplinesc toate condiţiile necesare conform Termenilor si Conditiilor Serviciului;

b) Să asigure funcţionarea Instrumentelor de promovare, înregistrarea Conversiilor şi a Comisioanelor aferente;

c) Să furnizeze prin intermediul Contului de Afiliat, informaţii privind Conversiile generate, indiferent de statusul acestora;

d) Să comunice Afiliatilor, în prealabil, prin orice metoda, eventuale modificări ale Termenilor şi Condiţiilor Serviciului;

e) Să ofere Afiliatilor, prin orice metoda, informări cu privire la activitatea de afiliere, noutăţi şi performanţe ale Serviciului.

7. COMISIOANE, BONUSURI SI PLATA AFILIATULUI

7.1. Acordarea Comisioanelor

7.1.1. Modalităţile de calcul a Comisioanelor, Perioadele de recurenta, precum şi eventualele condiţionări sau restricţionări suplimentare in legatura cu incasarea acestora sunt stabilite de către fiecare Advertiser în parte, fiind afisate si actualizate in permanenta in Platforma.

7.1.2. Comisioanele sunt atribuite Afiliatului care a generat, prin intermediul Instrumentelor de promovare furnizate de către Platforma, ultima accesare a Vizitatorului (ultimul click) care a condus la inregistrarea unei Conversii în beneficiul unui anumit Advertiser.

7.1.3. Comisioanele sunt atribuite doar Afiliatului care a generat Conversia, fiind netransmisibile între Conturile de Afiliat sau către alte persoane decât Afiliatul.

7.1.4. Toate Conversiile şi Comisioanele aferente vor fi calculate şi înregistrate de către Profitshare prin intermediul Platformei si afisate în Contul de Afiliat.

7.1.5. Pana la incasarea de catre Afiliat, fiecare Comision va putea avea unul din următoarele statusuri:

a) Comision in asteptare

b) Comision anulat

c) Comision neplatit

d) Comision aprobat

7.2. Acordarea bonusurilor si/sau premiilor

7.2.1. Profitshare îşi rezervă dreptul de a acorda bonusuri sau premii suplimentare Comisionului pentru a recompensa anumite performanţe ale Afiliatilor.

7.2.2. Advertiserii îşi pot stabili si modifica oricând doresc politica de recompensare prin bonusarea Afiliatilor.

7.2.3. Bonusurile acordate vor fi afisate in Contul de Afiliat iar plata acestora se va putea realiza doar impreuna cu plata Comisioanelor, atunci cand Afiliatul indeplineste conditiile necesare pentru efectuarea platii, conform Termenilor si Conditiilor Serviciului.

7.3. Plata Afiliatilor

7.3.1. In fiecare luna, pe data de 22, in Contul Afiliatului care a atins Pragul minim de retragere in valoare de 100 (o suta) de lei, fara TVA, se inregistreaza Castigul platibil. Profitshare va face plata Castigului Platibil Afiliatilor care au activat optiunea de efectuare automata a platilor, in contul bancar al Afiliatului indicat de catre acesta din urma in Contract. In cazul in care Afiliatul nu comunica catre Profitshare eventualele modificari ale contului sau bancar, Profitshare este exonerat de orice raspundere cu privire la efectuarea platii, orice plata efectuata in contul bancar inregistrat in Contract fiind considerata valabila.

7.3.2. Afiliatul care a dezactivat temporar efectuarea automata a platilor si care ulterior opteaza pentru reluarea lor, va putea incasa Castigul platibil incepand cu urmatoarea data de 22 a lunii conform prezentului capitol.

7.3.3. In vederea efectuarii platii Afiliatii persoane fizice autorizate si Afiliatii persoane juridice sunt obligate sa emita o factura pentru Castigul platibil si sa o încarce in Contul de Afiliat in intervalul 22-25 al fiecarei luni. In cazul in care factura nu a fost încărcată in intervalul mentionat anterior in Contul de Afiliat plata nu va fi efectuata.

7.3.4. Profitshare nu este responsabil de plata niciunui Comision aprobat si/sau bonus daca nu a fost atins Pragul minim de retragere. Valoarea bonusurilor nu se cumuleaza cu valoarea Comisioanelor aprobate pentru atingerea Pragului minim de retragere.

7.3.5. Plata Caștigului platibil (si/sau a eventualelor bonusuri) se va realiza prin transfer bancar, în contul curent în lei al Afiliatului, deschis la o bancă din Romania, în data de 5 a fiecărei luni. In cazul Afiliatilor persoane fizice autorizate sau persoane juridice, cu rezidenta fiscala in afara României, plata se va realiza in contul de euro al Afiliatului, la cursul Bancii Nationale a Romaniei (BNR) din ziua anterioara emiterii facturii. În cazul în care data plații se află în weekend sau în zilele libere legale, aceasta va fi decalată în urmatoarea zi lucrătoare aferentă zilei de 5.

7.3.6. Bonusurile vor putea fi platite Afiliatilor doar impreuna cu Castigul platibil intr-o perioada de maxim 12 luni de la data la care au fost acordate. Afiliatul nu poate incasa eventualele bonusuri realizate in cazul in care nu a realizat Castig platibil. Dupa aceasta perioada Profitshare este exonerat de orice obligatie cu privire la plata acestor bonusuri, Afiliatul asumandu-si irevocabil prezenta clauza.

7.3.7 In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile pentru inregistrarea Castigului platibil o perioada mai mare de 12 de luni consecutive Profitshare isi rezerva dreptul de a anula Comisioanele castigate si neincasate, inclusiv eventualele bonusuri realizate, de a intrerupe utilizarea Serviciului si de a dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligaţie sau raspundere din partea Profitshare şi / sau a Advertiserilor.

7.4. Plata obligaţiilor fiscale cu reţinere la sursă

7.4.1. La efectuarea plăţii Castigului platibil si/sau bonusurilor, Profitshare va reţine la sursă toate obligaţiile fiscale, conform legislaţiei în vigoare (impozit pe venit, orice alte obligatii fiscale impuse a fi retinute la sursa).

7.4.2. Afiliatul se obligă să furnizeze toate informaţiile necesare Profitshare pentru calculul reţinerilor la sursă şi să le comunice ori de câte ori intervin modificări care pot afecta calculul şi plata acestora. Astfel, se obligă să anunţe imediat orice modificare a calităţii sale de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat, precum si orice alte informatii necesare stabilirii obligatiilor fiscale.

7.4.3. Furnizarea de infomaţii incorecte sau lipsa furnizării tuturor informaţiilor necesare în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale va atrage răspunderea exclusiva a Afiliatului atat fata de Profitshare si/sau Advertiser cat si fata de orice tert, inclusiv autoritati ale statului, inclusiv cu privire la plata acestor obligaţii precum şi a eventualelor sancţiuni şi penalizărilor de orice fel, care ar putea fi impuse (atat asupra Profitshare cat si Advertiserilor) de autorităţile fiscale în raport cu neîndeplinirea acestor obligaţii, Afiliatul fiind de acord sa ramburseze catre Profitshare si/sau catre Advertiseri eventualele sume platite astfel de catre acestia.

8. MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

8.1. Profitshare poate modifica în orice moment orice termen sau condiţie a Serviciului prin publicarea unei notificări pe Platforma si/sau prin orice alta metoda aleasa de catre Profitshare.

8.2. Dacă Afiliatul considera ca modificările survenite sunt inacceptabile, poate înceta imediat colaborarea prin renunţarea utilizarii Serviciului. Continuarea utilizarii Serviciului după notificarea si/sau afisarea in Platforma a modificărilor implică acceptarea acestora de către Afiliat.

8.3. Advertiserii pot modifica în orice moment valoarea Comisioanelor, politicile de bonusare, conditiile cu privire la Mediile online si Modalităţile de promovare acceptate precum si eventualele condiţionări şi restricţii suplimentare. Continuarea Promovării online in beneficiul acestor Advertiseri implică acceptarea modificărilor de către Afiliat.

8.4. In cazul in care Afiliatul nu valideaza in Platforma modificarile Termenilor si Conditiilor Serviciului in termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care acestea au intervenit, Profitshare isi rezerva dreptul de a intrerupe utilizarea Serviciului de catre respectivul Afiliat, caz in care Contractul de comision (în cazul Afiliaţilor persoane fizice neautorizate), respectiv Contractul de prestări servicii de marketing (în cazul persoane fizice autorizate si/sau persoanelor juridice), inceteaza de drept.

8.5. Ultima modificare a Termenilor si Conditiilor Serviciului afisata in Platforma prevaleaza fata de orice alta varianta anterioara a Termenilor si Conditiilor Serviciului.

9. PROPRIETATEA INTELECTUALA/INDUSTRIALA

9.1. Prin utilizarea Serviciului, Afiliatul declara si recunoaste ca tehnologia si know-how-ul, brevetate sau nu, incorporate in Platforma si in Serviciul sunt si raman proprietatea Profitshare. Astfel Afiliatul este de acord si recunoaste ca Profitshare detine toate drepturile de proprietate intelectuala asupra Platformei si asupra Serviciului si ca, exceptand dreptul de a utiliza Platforma si Serviciul sub rezerva respectarii integrale a Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in orice moment, nu dobandeste niciun alt drept asupra Platformei si/sau asupra Serviciului.

9.2. Afiliatul recunoaste si se obliga sa respecte si sa apere in orice moment dreptul de proprietate al Profitshare si/sau al Advertiserilor asupra Instrumentelor de promovare si declara ca nu va folosi Instrumentele de promovare in alte conditii decat cele permise in Termenii si Conditiile Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment.

9.3. Afiliatul declara si garanteaza ca detine toate drepturile (inclusiv de proprietate intelectuala) si autorizarile necesare utilizarii Website-urilor si/sau Mediilor online pe care le foloseste in realizarea Conversiilor, isi asuma intreaga raspundere pentru utilizarea acestora in vederea afisarii Instrumentelor de promovare si este singurul raspunzator in cazul in care se invoca incalcarea vreunui drept de proprietate intelectuala sau orice alt drept al unui tert in legatura cu Website-urile si/sau Mediile online respective. In cazul in care Profitshare si/sau Advertiserul este notificat sau primeste o plangere de la Vizitatori sau terti cu privire la incalcarea drepturilor unor terti, Profitshare si/sau Advertiserul o va transmite Afiliatului, acesta fiind singurul raspunzator sa remedieze situatia si sa despagubeasca tertii afectati, precum si pe Profitshare si/sau Advertiser pentru orice costuri sau prejudicii suferite ca urmare a faptului ca declaratia/garantia de mai sus nu este exacta/adevarata.

10. CLAUZE SPECIALE

10.1. Afiliatul este de acord să despăgubeasca si sa apere Profitshare si/sau Advertiserii împotriva oricăror şi tuturor pretenţiilor terţilor, pierderilor şi cheltuielilor (inclusiv daune, onorarii si taxe legale), aduse împotriva si/sau in sarcina Profitshare si/sau Advertiserilor, care rezultă din, sau care pot apărea din utilizarea de catre Afiliat a Serviciului şi / sau din încălcarea de catre Afiliat a Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment.

10.2. Prin utilizarea Serviciului, Afiliatul acorda Profitshare un drept irevocabil de a retine si utiliza orice informatii legate de utilizarea Instrumentelor de promovare in Mediile online utilizate de catre Afiliati si de a divulga aceste informatii catre Advertiseri. De asemenea Afiliatul acorda Profitshare dreptul de a dezvalui datele sale Advertiserilor si de a realiza statistici in legatura cu activitatea Afiliatului in cadrul Serviciului si de a le dezvalui catre Advertiseri si/sau teri interesati (de exemplu noi Advertiseri)

10.3. Afiliatii persoane juridice declara ca sunt de acord ca Advertiserii si/sau Profitshare pot folosi, inclusiv dupa incetarea relatiilor intre Afiliat si Profitshare, nelimitat si gratuit denumirea, logo-ul si/sau marcile Afiliatilor in prezentari, materiale de marketing, liste de clienti, rapoarte financiare, liste de website-uri ale Afiliatilor si/sau alte materiale derivate din cele anterior detaliate.

10.4. Afiliatii pot folosi denumirea Profitshare si/sau orice alte elemente de proprietate intelectuala ale Serviciului (de exemplu denumirea „Profitshare”) limitat, numai in scopul si numai pe perioada utilizarii Serviciului, orice alta utilizare fiind considerata neautorizata si determinand raspunderea Afiliatului.

10.5. Prin utilizarea Serviciului, fiecare Afiliat declara si garanteaza ca: (i) toate informatiile furnizate pentru inscrierea in Platforma sunt corecte si actuale; (ii) detine toate drepturile si/sau autorizatiile pentru utilizarea Serviciului si pentru incheierea oricaror acte si/sau fapte juridice legate de acest Serviciu; (iii) detine toate drepturile asupra tuturor elementelor de proprietate intelectuala pe care le utilizeaza in cadrul Serviciului; (iv) respecta si va continua sa respecte toate si oricare prevederi legale in vigoare in orice moment.

10.6. Pe perioada utilizarii Serviciului, dar si dupa incetarea acestuia, Afiliatul se obliga sa nu dezvaluie catre terti, fara acordul prealabil al Profitshare: (i) informatii in legatura cu aplicatiile software, codurile sursa, accesarile Vizitatorilor in cadrul Serviciului si/sau (ii) orice alte informatii in legatura cu Profitshare si/sau Advertiserii, toate acestea fiind considerate informatii confidentiale. Nu se supun obligatiei de confidentialitate din prezenta clauza (i) informatiile care la momentul dezvaluirii erau cunoscute publicului din alte surse, fara incalcarea de catre Afiliat a obligatiei de confidentialitate asumate prin prezenta clauza si (ii) informatiile care sunt dezvaluite autoritatilor, cu respectarea prevederilor legale.

10.7. Afiliatul se obliga sa utilizeze Instrumentele de promovare numai in conformitate cu Termenii si Conditiile Serviciului cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment si sa nu se adreseze direct Advertiserului pentru realizarea de Conversii in cadrul campaniilor de promovare pe care Advertiserul le-a publicat in Platforma, in caz contrar fiind obligat la plata de daune catre Profitshare, fara a fi necesara punerea sa in intarziere si/sau dovedirea de catre Profitshare a prejudiciului.

10.8. Afiliatul recunoaste ca in cazul in care va semna/incheia un Contract cu Profitshare necesar pentru efectuarea platilor Comisioanelor aprobate si/sau bonusurilor, Termenii si Conditiile Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment, vor face parte integranta din acest Contract, Contractul fiind completat si interpretat in sensul Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma.

10.9. Afiliatul confirma si recunoaste irevocabil ca Profitshare nu ofera nicio garantie, directa si/sau implicita, cu privire la realizarea de catre Afiliat a unui profit, respectiv cu privire la incasarea unui Comision, prin utilizarea Serviciului.

10.10. Nerealizarea unui Castig Platibil si/sau nesemnarea Contractului nu exonereaza Afiliatul de raspundere cu privire la utilizarea Serviciului, acesta fiind responsabil de respectarea prevederilor Termenilor si Conditiilor Serviciului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Platformei, existenta la data utilizarii Serviciului.

10.11. Avand in vedere natura serviciilor prestate, intrucat Advertiserul efectueaza plata dupa prestarea Serviciului, Advertiserul ia la cunostinta si consimte in mod expres ca dreptul de retragere in termen de 14 zile de la livrarea Serviciului, prevazut in Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor transpusa in dreptul national prin Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionisti, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, nu se va aplica in cazul Serviciului in conformitate cu exceptiile cuprinse la articolul 16 (inclusiv articolul 16 litera a si m) din directiva si din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014.

11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

11.1. Utilizarea Serviciului si desfasurarea contractului dintre Profitshare si Afiliat necesita prelucrarea de catre Profitshare a unor date cu caracter personal (“date personale”), iar Profitshare este operator de date cu caracter personal in legatura cu astfel de prelucrari.

Profitshare dedica toate resursele necesare pentru a se asigura ca prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal se face in deplina siguranta si cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile, inclusiv dar fara a se limita la Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ("GDPR").

Puteți găsi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal la adresa https://profitshare.ro/privacy-policy

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor platformelor administrate sau utilizate de Afiliat

Structura Serviciului furnizat de Profitshare implica redirectionarea Vizitatorilor care acceseaza Website-urile administrate sau utilizate de Afiliati sau alte platforme online administrate sau utilizate de Afiliati, prin intermediul accesarii de catre Vizitatori a unor linkuri web personalizate publicate de Afiliat, intr-o maniera in care punctul de contact vizibil in relatia cu Vizitatorii vor fi doar Afiliatii.

Prin arhitectura tehnica a Serviciului, Profitshare colecteaza anumite informatii generate in urma interactiunii Afiliatului cu Serviciul si a Vizitatorului cu platformele si Website-urile administrate sau utilizate de Afiliat (adresa IP, data si ora actiunii de redirectionare, tipul de browser utilizat, identificator Afiliat).

Avand in vedere scopul prelucrarii si ale mijloacelor folosite pentru prelucrare de catre Profitshare, astfel de informatii nu permit prin mijloace rezonabile identificarea persoanei Afiliatului si nu vor fi date cu caracter personal in sensul GDPR.

Cu toate acestea, Profitshare acorda atentie sporita transparentei si confidentialitatii catre Vizitatori, iar Afiliatul are obligatia de a respecta legislatia aplicabila si sa asigure trasparenta fata de Vizitatori in ceea ce priveste directionarea traficului Vizitatorului, folosirea Serviciului, datele si informatiile procesate precum si cookie-urile folosite pe platformele si Website-urile administrate de Afiliat.

Afiliatul declara si garanteaza catre Profitshare ca a luat toate masurile necesare pentru ca prelucrarea de catre acesta a tuturor informatiilor generate de Vizitatori sa se faca cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile si cu respectarea drepturilor si libertatilor Vizitatorilor.

Afiliatul va implementa cel putin urmatoarele masuri in relatia cu Vizitatorii:

• sa se asigure ca toate drepturile Vizitatorilor sunt respectate, iar Vizitatorii sunt informati asupra prelucrarii informatiilor printr-o nota de informare cel putin similara cu standardele GDPR, nota care sa asigure trasparenta cu privire la destinatarii informatiilor (precum Profitshare), tipul si temeiul prelucrarilor de informatii, date de contact unde Vizitatorii pot solicita realizarea drepturilor acestora;

• sa informeze si sa obtina consimtamantul Vizitatorilor cu privire la toate tipurile de Cookies folosite si plasate prin interactiunea cu Website-ul sau platforma Afiliatului, inclusiv, daca este cazul, Cookies cu relevanta pentru Serviciul de Afiliere Profitshare.

12. INCETARE

12.1. Sub rezerva respectarii conditiilor stabilite de Advertiseri pentru Promovarea online, Afiliatul poate inceta in orice moment Contractul intre Profitshare si Afiliat si/sau, in lipsa unui Contract, utilizarea Serviciului, prin comunicarea unei notificari scrise la sediul Profitshare si la adresa de email: profitshare@conversion.ro. In acest caz incetarea va produce efecte in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea de catre Profitshare a notificarii din partea Afiliatului.

12.3. Profitshare isi rezerva dreptul de a inceta in orice moment colaborarea cu un Afiliat in cazul in care acesta nu respecta Termenii si Conditiile Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment. In acest caz incetarea va produce efecte imediat, Profitshare avand dreptul, recunoscut de catre Afiliat, de ii anula Afiliatului Castigul curent si/sau eventualele bonusuri realizate, de a ii intrerupe utilizarea Serviciului si / sau de a ii dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligaţie sau raspundere din partea Profitshare şi / sau a Advertiserilor.

12.4. Profitshare are dreptul, recunoscut de catre Afiliat, de a opri in orice moment utilizarea de catre un Afiliat a anumitor Instrumente de promovare, justificat sau nu de cererea Advertiserului.

12.5. Profitshare are dreptul, la propria sa discretie, sa denunte unilateral, in orice moment Contractul incheiat cu orice Afiliat si/sau de a intrerupe utilizarea Serviciului, prin transmiterea unei notificari prealabile la adresa de e-mail a Afiliatului si/sau prin afisare in Platforma. In acest caz incetarea va produce efecte in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la emiterea de catre Profitshare a notificarii de incetare. In cazul unei astfel de incetari Afiliatul nu are dreptul la nicio despagubire din partea Profitshare si/sau a Advertiserului, acesta recunoscand ca o astfel de incetare nu ii produce niciun prejudiciu.

12.6. In cazul incetarii Contractului si/sau utilizarii Serviciului, Afiliatul va inceta imediat sa foloseasca orice Instrument de promovare si/sau orice alte elemente de proprietate intelectuala si/sau industriala primite pentru utilizarea Serviciului. Orice eventuale Conversii realizate dupa momentul incetarii nu vor determina obligatii de plata in sarcina Profitshare si/sau a Advertiserilor.

12.7. Incetarea Contractului incheiat intre Profitshare si Afiliat si/sau a utilizarii Serviciului nu va exonera de raspundere Afiliatul pentru prejudiciile cauzate Profitshare, Advertiserilor si/sau tertilor.

12.8. In cazul incetarii Contractului si/sau utilizarii Serviciului, sumele inregistrate in Contul de Afiliat cu titlu de Castig platibil si eventualele bonusuri vor fi platite Afiliatului. Sumele inregistrate in Contul de Afiliat cu titlu de Castig curent si eventuale bonusuri, dar care nu au atins Pragul minim de retragere si/sau cele care nu indeplinesc toate conditiile pentru a fi considerate Castig platibil nu vor mai fi platite Afiliatului, acesta asumandu-si in mod expres ca lipsa validarii modificarilor Termenilor si Conditiilor Serviciului conform prezentei clauze poate determina pierderea sumelor. De asemenea, Afiliatul confirma ca nu va avea pretentii suplimentare Castigului Platibil si eventualelor bonusuri asa cum sunt acestea stabilite si platite de catre Profitshare.

13. CESIUNE

13.1. In lipsa acordului prealabil, expres, consemnat in scris al Profitshare, Afiliatul nu are dreptul de a cesiona si/sau transfera in niciun mod, total sau partial, drepturile si obligatiile sale rezultate din Contractul incheiat cu Profitshare si/sau din utilizarea Serviciului.

13.2. Prin utilizarea Serviciului, Afiliatul recunoaste dreptul Profitshare de a cesiona in orice moment, fara a fi nevoie de un alt acord al Afiliatului, total sau partial, oricare si toate drepturile si/sau obligatiile sale rezultate din Contractul incheiat cu Afiliatul si/sau din utilizarea Serviciului. De asemenea, Afiliatul recunoaste dreptul Profitshare de a cesiona / transfera catre un tert, in orice mod, total sau partial, Serviciul.

14. NOTIFICARI:

14.1. Notificarile, comunicarile si/sau orice alte adrese efectuate in cadrul Serviciului se vor face in scris, prin comunicare la adresa de corespondenta sau la adresa de e-mail indicate de catre Afiliat in formularele de inregistrare a Contului de Afiliat, si de catre Profitshare in Introducerea Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment.

14.2. Afiliatul recunoaste ca orice notificari, comunicari efectuate de catre Profitshare prin intermediul Serviciului, prin afisare in Platforma, sunt valabile si ii sunt opozabile de la momentul publicarii / afisarii de catre Profitshare.

14.3. In cazul in care comunicarea se face prin posta (inclusiv orice serviciu de curierat), va fi valabila daca va fi transmisa cu confirmare de primire si va fi considerata primita la data mentionata pe confirmarea de primire de catre oficiul postal primitor si/sau de catre curier.

14.4. In cazul in care comunicarea se face prin e-mail ea va fi considerata primita in ziua lucratoare in care a fost trimisa si/sau in ziua lucratoare imediat urmatoare in cazul in care a fost trimisa intr-o zi nelucratoare.

15. FORTA MAJORA

15.1. Orice imprejurare care este imposibil de prevazut si invincibila, independenta de vointa si controlul Partilor, care face imposibila indeplinirea obligatiilor Afiliatului si/sau Profitshare, va fi considerata Forta Majora si va exonera partea care o invoca de indeplinirea respectivei obligatii.

15.2. Cauzele de Forta Majora sunt acele imprejurari, incluzand, fara limitare: razboi, revolutie, cutremur, inundatii masive, embargo, expropriere, incendiu devastator, intreruperea sau blocarea accesului sau functionalitatii Platformei si/sau Serviciului din motive neimputabile Profitshare.

15.3. Partea care invoca Forta Majora trebuie sa notifice cealalta parte in termen de 10 zile lucratoare de la data la care au survenit imprejurarile si sa puna la dispozitie documentele care atesta Forta Majora, eliberate de o autoritate competenta in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la acea data. Partea in cauza este de asemenea obligata sa comunice imediat data la care inceteaza cauza de Forta Majora.

15.4. In cazul omisiunii de a notifica, in conformitate cu conditiile si in termenele limita prevazute mai sus, declansarea si incetarea cauzei de Forta Majora, partea care reclama Forta Majora va suporta intregul prejudiciu cauzat celeilalte parti de aceasta omisiune.

15.5.Partile se angajeaza sa ia toate masurile rezonabile necesare in vederea limitarii oricarui prejudiciu care ar putea surveni pe durata situatiei de Forta Majora, drept rezultat al situatiei de Forta Majora.

15.6. In timpul unui eveniment de Forta Majora care impiedica una sau ambele parti sa-si efectueze obligatiile, partile sunt exonerate de indeplinirea obligatiilor lor. Daca Forta Majora nu inceteaza in termen de 3 (trei) luni de la notificarea sa, oricare dintre parti poate denunta Contractul si/sau utilizarea Serviciului.

16. LEGISLATIE APLICABILA SI JURISDICTIE

16.1. Prevederile Serviciului de Afiliere sunt guvernate de legile din România.

16.2. Instanţele competente din Bucuresti, Romania vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea în legatură cu prevederile Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment si/sau in legatura cu Contractul incheiat intre Afiliat si Profitshare in temeiul acestor Termeni si Conditii.